Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Mitsubishi Giảm giá cho Aetna Nhân viênHọ nói rằng bạn chỉ là tốt như các công ty mà bạn giữ; các hiệp hội là một dấu hiệu cho thấy chính xác hơn về nhân vật hơn là những lời bao giờ có thể nói. Xét Mitsubishi và phạm vi rộng lớn của các đối tác của công ty, phải bám chặt vào sự thật của câu tục ngữ này là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của hãng.
http://mitsubishi-trungthuong.com.vn/wp-content/uploads/2016/07/107.1.jpg
Nhân vì mỗi tổ chức mà bất kỳ công ty đối tác thể hiện một sắc thái khác nhau của nhân vật cơ bản của nó, hiệp hội của Mitsubishi với Aetna thể hiện cam kết của hãng để an toàn và trách nhiệm ô tô. Và như là một đối tác của các thương hiệu ba viên kim cương, nhân viên Aetna có đủ điều kiện để thực hiện Chương trình, một mua hàng VIP của Mitsubishi perk rằng sản lượng giảm giá có giá trị trên sedan và crossover mô hình mới từ Mitsubishi.Với mua VIP áp dụng cho năm 2013, 2014 và 2015 mô hình, Mitsubishi giảm giá cho nhân viên Aetna đại diện cho một cơ hội để tiết kiệm tùy chọn phổ biến như Outlander, Lancer và Mirage. Chương trình kéo dài đến nhân viên toàn thời gian và người về hưu, tiền tiết kiệm có sẵn để điều khiển quan tâm trong cả tài chính và cho thuê.

Do thực tế rằng VIP mua hàng đã trở thành một lựa chọn ngày càng phổ biến đối với các đối tác Mitsubishi trên toàn quốc, sản xuất ô tô duy trì một cổng thông tin trực tuyến để truy cập vào mẫu đơn hội đủ điều kiện của chương trình. Mỗi đối tác đã nhận được một mật mã độc đáo, tuy nhiên; và thông tin tiếp cận là có sẵn thông qua quản trị chương trình hoặc các nguồn lực con người đại diện của mỗi tổ chức.

Để thực hiện bước đầu tiên hướng tới giảm giá Mitsubishi cho nhân viên Aetna, Continental khuyên lái xe quan tâm để yêu cầu thông tin mua hàng VIP từ các quản trị viên chương trình tại văn phòng, trụ sở chính của họ. Một khi các hình thức hội đủ điều kiện được in và đầy đủ, nhân viên toàn thời gian và người về hưu tự do mua sắm mô hình Mitsubishi mới ở một mức giá phản ánh sự đánh giá cao của hãng cho quan hệ đối tác mạnh mẽ trên tất cả các nơi trên thế giới.
Với một số lượng lớn các nhân viên Aetna có trụ sở tại Chicago, VIP mua hàng là một chương trình đặc biệt thú vị cho các đội tại Continental Mitsubishi. Tọa lạc tại thôn quê, Continental là hạnh phúc khi được đến Chicagoland cho giảm giá Mitsubishi cho nhân viên Aetna. Continental cũng là hạnh phúc đến trường thắc mắc rằng trình điều khiển địa phương có thể có về mua VIP, nên nhấn vào đây để liên hệ với nhóm tại Continental ở thôn quê ngày nay.
Xem thêm : mitsubishi-trungthuong: http://mitsubishi-trungthuong.com.vn/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét